Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventė

Filadelfija, JAV

Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventė vyks Filadelfijoje 2022 m. liepos 1-3 dienomis, kur susirinks apie 10,000 šventės dalyvių, žiūrovų ir svečių iš viso pasaulio. Renginio savaitgaliui numatoma koncertų, meno parodų ir pokylių. Šventės kulminacija tai sekmadienio, liepos 3 d. koncertas, kai lietuviškame šokyje į spalvingą ir dinamišką derinį susilies beveik 2,000 šokėjų, tarp kurių šoks ir Vytauto Didžiojo universiteto Tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“.

Platesnė informacija apie renginius.