Po ilgos pertraukos įvyko bendras VDU Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ koncertas

Spalio 7 d. VDU Švietimo akademijoje vyko keli Tarptautinei mokytojų dienai paminėti skirti renginiai – VDU Švietimo akademijos dailės pedagogikos alumnų darbų parodos „Kelyje“ atidarymas ir VDU Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ koncertas – pirmasis po ilgos pertraukos, kuriame vienoje scenoje kartu šoko ir muzikavo visos trys ansamblio grupės – choras, liaudies instrumentų orkestras ir šokėjai.

Visiems ansambliečiams buvo gera vėl būti kartu, pasirodyti žiūrovams, girdėti jų plojimus. Renginio pradžioje Įtraukiojo ugdymo socioedukacinių industrijų programos magistrantūros II kurso studentams Aistei Bakanauskaitei ir Artur Adam Markevič įteiktos Vydūno jaunimo fondo Broniaus Kviklio vardo stipendijos.