Mirė iškili Lietuvos chorvedė ir pedagogė, VDU Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chormeisterė Irena Budriūnienė-Jurgelėnaitė

Eidama 85-sius metus, spalio 14 d. mirė iškili Lietuvos chorvedė ir pedagogė, buvusio Vilniaus pedagoginio instituto, dabar VDU Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chormeisterė IRENA BUDRIŪNIENĖ – JURGELĖNAITĖ.

1965–1967 m. I. Budriūnienė vadovavo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (dabar VDU Švietimo akademijos) Fizikos-matematikos fakulteto meno būreliams, kur dainavo studentai A. Kiveris, P. Juzuitis, V. Markevičius ir kt., dirbo šio instituto studentų dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chormeistere. Su ansambliu (vad. A. Vyžintas) gastroliavo Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Suomijoje. Ji savo darbais parodė kaip reikia mylėti savo darbą ir savo gimtąją šalį. 1986 metais už ilgametį gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą buvo apdovanota Aukštojo ir spec. viduriniojo mokslo ministerijos Garbės raštu.

Vytauto Didžiojo universitetas bei Menų centras reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems, mokiniams bei studentams ir visiems, pažinojusiems Ireną Budriūnienę-Jurgelėnaitę.