VDU ŽŪA studentų mišrus choras „Daina“

VDU ŽŪA studentų mišrus choras „Daina“ – seniausias choras Lietuvoje, skaičiuojantis 100-tuosius veiklos metus. Pagrindinis choro uždavinys – muzikinio išsilavinimo neturinčius studentus supažindinti su chorinio meno kultūra, ją skleisti ir puoselėti ne tik universiteto ribose, tačiau ir Lietuvoje bei užsienyje.

Facebook puslapis

Kontaktai:

  • Ramunė Navickienė  – VDU ŽŪA studentų mišraus choro „DAINA“ vadovė, mob. tel. : +370 616 14410, el. p.: ramune.navickiene@vdu.lt