VDU tautinių šokių ansamblis “Žilvitis” ruošiasi į Kiniją

VDU Tautinių šokių ansamblis Žilvitis ruošiasi didžiajai kelionei i Shenzhen ir rytų Europos valstybių 2018 ekonomikos ir kultūros festivalio savaitę spalio 29- lapkričio 2, Kinijoje, netoli Hong Kong! Šokėjai atkakliai treniruojasi, lieja prakaitą kiekvieną repeticiją. Muzikantai ir dainininkai uoliai repetuoja lietuvių liaudies dainas taip pakeldami šokėju ūpą. Kiekviena repeticija vyksta su dideliu užsidegimu ir noru pasirodyti geriausiai.

Todėl šių metų spalio 25 dieną 19:30, VDU Baltijos bendrabutyje,Vytauto pr. 71, tautinių šokių ansamblis kviečia į savo programos pristatymą, kurį rodys festivalyje Kinijoje. Laukiami studentai, norintys prisijungti prie koletyvo veiklos

Komentarai