VDU ŠA dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ pasirodė lietuviškų šokių festivalyje „Raitakojis“

Per Atvelykį, Tarptautinės šokio dienos išvakarėse, balandžio 28 d., VDU Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“  lankėsi Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namuose., kur šoko, dainavo ir grojo IV lietuviškų šokių festivalyje „Raitakojis“.

Renginyje taip pat dalyvavo „Liuoksinis“ iš Šiaulių, „Sintaula“ iš Sintautų, „Viltukas“ iš Vilniaus bei Punsko ir Seinų šokių grupės. Dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ vienintelis iš visų festivalyje dalyvavusių kolektyvų savo programą atliko skambant gyvai muzikai. Finalinį šokį šoko netgi kolektyvų vadovai, o publika ansambliui negailėjo plojimų.

Dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ meno vadovė – Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, choreografė – Raminta Čyplytė, liaudies instrumentų orkestro vadovas – Arvydas Jankus, chormeisteris – Vilius Tavoras.

Dalinamės akimirkomis iš renginio.

 

Komentarai