VDU ŽŪA tautinių šokių kolektyvas „Sėja”

Tautinių šokių kolektyvas ,,SĖJA’’ – jaunų ir entuziastingų žmonių kolektyvas, kuriuos vienija meilė šokiui. Kolektyvas išaugo iš nedidelio šokių ratelio, kurį 1946 m. subūrė kūno kultūros dėstytoja Sofija Baltrūnienė. Kolektyvas kasmet dalyvauja įvairiuose universiteto renginiuose, taip pat tarpuniversitetiniuose pasirodymuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose, respublikinėse dainų šventėse, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus”. „Sėja“, taip pat, pasirodo tokiuose renginiuose, kaip: „Ei, studente, sukis vėju!“, „Linksminkimos“, ,,Kadagys“, „Duokim garo!“ ir pan.

Vadovė – Idalija Braškytė

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais, 18:30 – 21:00, VDU Žemės ūkio akademijos III rūmų foje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.)

Facebook puslapis