VDU ŽŪA tautinių šokių kolektyvas „Sėja”

Tautinių šokių kolektyvas ,,SĖJA’’ – jaunų ir entuziastingų žmonių kolektyvas, kuriuos vienija meilė šokiui. Mūsų kolektyvas išaugo iš nedidelio šokių ratelio, kurį 1946 m. subūrė kūno kultūros dėstytoja Sofija Baltrūnienė. Šiuo metu kolektyvui vadovauja – choreografė Idalija Braškytė. Kolektyvas kasmet dalyvauja įvairiuose universiteto renginiuose, taip pat tarpuniversitetiniuose pasirodymuose. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose, respublikinėse dainų šventėse, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus”.

Vadovė Idalija Braškytė

VDU Žemės ūkio akademijoje, Universiteto g. 10, Akademija (3 rūmai, foje) Kauno raj.

Pirmadieniais ir trečiadieniais 18:30 – 21.00

Daugiau informacijos rasite čia.

Tautinių šokių kolektyvas ,,Sėja’’ – jaunų ir entuziastingų žmonių kolektyvas, kuriuos vienija meilė šokiui. Mūsų kolektyvas išaugo iš nedidelio šokių ratelio, kurį 1946 m. subūrė kūno kultūros dėstytoja Sofija Baltrūnienė. Šiuo metu kolektyvui vadovauja – choreografė Idalija Braškytė.

„Sėja“ aktyviai dalyvauja Kauno rajono kolektyvų rengiamuose renginiuose, kaip „Ei, studente, sukis vėju!“, 25-ąjį kartą vyksiantis tautinio meno festivalis jau yra tapęs tikra Kauno studentų bei miesto visuomenės tradicija; šiemet minimo choreografo Juozo Lingio 100-ųjų gimimo metinių koncerte „Jievaro tiltu atėjai į meną“, buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto ir dabartinio Vytauto Didžiojo universiteto rengiamuose renginiuose – Gegužinėje, Lietuvos svarbių datų minėjimuose, dalyvavome pirmosiose Lietuvos etnožaidynėse, kur ne tik šokom, bet ir dalyvavom žaidynėse.

Vilniuje organizuojamuose renginiuose dalyvaujame liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“, kuris rengiamas kas antrus metus. Šis festivalis yra išskirtinis savo sporto varžybomis tarp kolektyvų, o „Sėjos“ kolektyvas praėjusiais metais laimėjo šių rungčių turnyrą. Tarptautiniu liaudiškos muzikos kapelų ir ansamblių festivaliu “Universitates Vilnensis” kiekvienais metais pasitinkame pavasarį gražia švente, susirinkus kolektyvams, organizuojama Vilniaus Universiteto liaudiškos muzikos ansamblio „Jaunimėlis“ .

Taip pat dalyvaujame Respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių konkurse ,,Kadagys“, kuris rengiamas kas 5 metai. Šiuo konkursu siekiama puoselėti sceninių liaudiškų šokių tradicijas, ugdyti liaudiškų šokių ansamblių sceninę kultūrą, skatinti kūrybinę veiklą, sceninės choreografijos plėtotę, vadovų entuziazmą bei pastangas kelti meninį lygį, atnaujinti repertuarą ir tarpusavyje dalytis patirtimi.

Dalyvaujame tarptautiniuose festivaliuose: Tarptautiniame Pabaltijo šalių šokių festivalyje „Draugystės puokštė“. Tai kiekvienais metais rengiamas festivalis su Latvijos Žemės ūkio universiteto tautinių šokių kolektyvu „Kalve“ ir Estijos Gyvybės mokslų universiteto tautinių šokių ansambliu „Tarbatu“. Šis festivalis vyksta jau nuo 1967 m. bendradarbiaujant su Estijos ir Latvijos universitetų tautinių šokių kolektyvais/ansambliais. Kiekvienais metais festivalis vyksta vienoje iš trijų Pabaltijo šalių. Festivalio tikslas palaikyti bei skatinti draugiškus santykius tarp regiono tautinio meno kolektyvų. Dalyvaujame Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse “Gaudeamus“, Lietuvos dainų šventėse ir kt.

Taip pat pasirodome laidoje „Duokim garo!“. Jau keletą metų iš eilės „Sėjos“ kolektyvas kartu su kapela „Ūkininkas“ dalyvauja LRT transliuojamoje laidoje „Duokim garo“. Tai galimybė kolektyvui pamatyti ir išbandyti save televizijoje bei pasiekti didesnį žiūrovų skaičių.

Šią vasarą planuojame kelionę į Ispaniją – Burgos šokių festivalį. Festivalis vykdomas jau daugelį metų, jame dalyvauja tautinio meno kolektyvai/ansambliai iš visos Europos. Šiais metais festivalis vyks 4 dienas, festivalio dalyviai koncertuos keturiose skirtingose miesto vietose.

O kitiems metams ruošiamės kelti sparnus į Ameriką – Lietuvių tautinių šokių festivalį Filadelfijoje!

„Sėjos“ kolektyvas, tai viena didelė šeima, į kurią mielai kviečiame prisijungti naujus šokėjus!