VDU ŽŪA studentų mišrus choras „Daina“

Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos (iki 2011 m. buvęs LŽŪU) studentų mišrus choras „DAINA“ įkurtas 1922 m. Tai – seniausias choras Lietuvoje,skaičiuojantis 100 – tuosius veiklos metus, be pertraukų dirbęs karo ir įvairiais pereinamaisiais laikotarpiais, dalyvavęs visose Lietuvos ir „Gaudeamus“ dainų šventėse. Dėl universiteto specifikos choro sudėtis kasmet keičiasi ir daugumai tai yra pirmoji pažintis su choriniu dainavimu.

Pagrindinis ir siekiamiausias choro vadovės uždavinys: be muzikinio išsilavinimo esančius studentus supažindinti su chorinio meno kultūra, ją skleisti ir puoselėti ne tik universiteto ribose, tačiau ir Lietuvoje, bei užsienyje. Choro repertuare kelios dešimtys kūrinių nuo renesanso iki šių dienų. Kasmet choras surengia apie 20 koncertų Lietuvoje: tradiciniai festivaliai, dainų šventės, įvairūs teminiai, bei iškilmių koncertai. Taip pat, kolektyvas yra dalyvavęs festivaliuose Lenkijoje, Italijoje, Portugalijoje.

Vadovė – Ramunė Navickienė

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais, 18:00 – 20:00 val., VDU Žemės ūkio akademijos centriniuose rūmuose (Studentų g. 11-155, Akademija, Kauno r.)

Facebook puslapis