VDU ŽŪA studentų mišrus choras „Daina“

VDU ŽŪA studentų mišrus choras „Daina“ – seniausias choras Lietuvoje, skaičiuojantis 100-tuosius veiklos metus. Pagrindinis choro uždavinys – muzikinio išsilavinimo neturinčius studentus supažindinti su chorinio meno kultūra, ją skleisti ir puoselėti ne tik universiteto ribose, tačiau ir Lietuvoje bei užsienyje.

Vadovė – Ramunė Navickienė

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais, 18:00 – 20:00 val., VDU ŽŪA centriniuose rūmuose (Studentų g. 11-155, Akademija, Kauno r.). Karantino laikotarpiu užsiėmimai sustabdyti. 

Facebook puslapis