Kolektyvai

VDU Menų centre šiuolaikinio vizualaus meno, judesio, teatro, muzikos kultūros veiklas šiuo metu įgyvendina penki kolektyvai ir kelios iniciatyvinės grupės (skaičius kasmet kinta).

– Vizualiojo meno lauke aktyviai dirba VDU menų galerija „101“.
Vadovė Daiva Citvarienė – Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto dėstytoja, humanitarinių mokslų daktarė, menotyrininkė, daugelio kultūros ir meno projektų kuratorė. Citvarienė yra kuravusi meno projektus viešosiose meno erdvėse, įkūrusi virtualų atminties archyvą www.atmintiesvietos.lt. Taip pat ji yra tokių inovatyvių projektų kaip audiovizualiniai miesto gidai iniciatorė („Dvasios gidas po senąjį Kauną“ ir mobilioji aplikacija „GilusKaunas“).

Atlikėjų ir scenos meno kolektyvai:

VDU Folkloro ansamblis „Linago“
Vadovė Laimutė Proškutė – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslu fakulteto Etnologijos ir folkloristikos mokslų magistrė, ansamblio „Linago“ įkūrėja ir pagrindinė vadovė, sukūrė unikalią, visus Lietuvos etnografinius regionus atspindinčią tautinių kostiumų kolekciją, sukomplektavo gausų liaudies muzikos instrumentų rinkinį. Parengė ir išleido tris kalendorius (2009, 2010 ir 2011 m.) su „Linago“ ansamblio tautinių kostiumų fotografijomis. Įrašė 3 kompaktines plokšteles. Enciklopedinio leidinio „Lietuvos etnografiniai regionai“ bendraautorė (2010). Trečiojo studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai 2010“ organizatorė. Skaito paskaitas, organizuoja ir veda seminarus tautinio kostiumo bei etninės muzikos temomis, rengia viešus ansamblio pasirodymus, organizuoja folkloro festivalius. 1991-2008 m. su ansambliu „Linago“ suorganizavo 11 tautosakinių ekspedicijų įvairiuose Lietuvos rajonuose.

VDU Tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“
Vadovas Edgaras Šnipaitis – Vytauto Didžiojo universiteto tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ meno vadovas ir choreografas. Klaipėdos universitete įgytas choreografo – pedagogo diplomas, Vilniaus dailės akademijoje UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos magistras. Nuo 1998 m. „Žilvičio“ šokėjas, 2007 m. ansamblio vadovas ir choreografas. Sukurtos koncertinės programos, kurios buvo pristatytos Lietuvos ir užsienio žiurovams. Kasmet organizuotos koncertinės išvykos: 2008 – Turkija, 2009 – Ispanija, 2010 – Italija, 2011 – Indija (Europos Sąjungos organizuotame festivalyje Lietuvos atstovai), 2012 – Graikija, 2013 – Rusija (Maskva ), 2015 – Turkija. Laimėjimai – 2015 m. Tarptautiniame konkurse – geriausias naciaonalinės muzikos ansamblis, 2015 m. šalies konkurse „Kadagys“ – geriausios vakalo, orgestro grupės, geriausia programa („Kalvis“), II-oji konkurso vieta.

 

VDU Akademinis choras „Vivere Cantus“
Vadovas doc. Rolandas Daugėla – choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Chorui vadovauja nuo įkūrimo pradžios, taip pat vadovauja kameriniam chorui „Cantate Domino“, bei jaunių chorui „Cantica“. Dirigavimo mokytojas Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje bei dėstytojas Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijoje. Lietuvos muzikų sąjungos, Lietuvos chorų sąjungos, Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus narys. Nuo 1996 m. Kauno dainų švenčių vyr. dirigentas, nuo 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyr. dirigentas. Nuo 2006 m. Lietuvos chorų ekspertas – konsultantas. Tarptautinių chorų festivalių Lietuvoje organizatorius ir meno vadovas, Kauno miesto savivaldybės įsteigto „Gerumo kristalo“, Lietuvos kultūros ministerijos S.Šimkaus I laipsnio, Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno ir daugelio kitų premijų ir nominacijų laureatas.

VDU Solo latino šokių grupė
Vadovė Silvija Dargvainytė – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto magistrantė. Šokti pradėjo nuo 6 metų. Mažeikiuose lankė pramoginių šokių kolektyvus „Flekeris“, „Spindulys“, modernaus šokio kolektyvą „Niuansas“ bei šiuolaikinio šokio kolektyvą „Ritmas“. Studijuodama Vilniuje šokio įgūdžius tobulino flamenko studijoje „Sandra Domingo“, lankė kubietiškos salsos bei solo latino pamokas „Tumbao“ ir „City Dance“ kolektyvuose bei šoko pramoginius šokius karo akademijoje. Kartu su projektu „Ne imti, bet duoti“ vedė šokių pamokas vaikams, gyvenantiems vaikų globos namuose bei kartu su jais rengė šou programas įvairiems renginiams.

VDU Pramoginių šokių studija

Vadovas Mindaugas Budvytis – vienas iš pagrindinių žmonių, kurių dėka atsirado ir jau 15 metų gyvuoja šokių studija “Aistra Šokiui”, bei buvo pradėtas rengti kasmetinis, didelio pasisekimo sulaukęs šokių konkursas “Aistra Šokiui Taurė”. Šalia šokių pamokų ir kasmetinių pasiruošimų “Aistra Šokiui Taurė” konkursams, dalį laiko Mindaugas skiria medalininkų ir hobistų veiklos kuravimui Lietuvoje.