Įvyko ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ kantatos premjera Lietuvoje

Kauno rajono gyventojai dalyvavo žymių lietuvių išeivių – A. Stankevičiaus ir H. Nagio kantatos ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ pristatyme.

Ši religiniais ir tautiniais motyvais paremta kantata, buvo sukurta ir skirta Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui ir pirmą kartą atlikta 1987 m. gegužės 23 d. Šv. Kazimiero parapijos šventovėje Montrealyje, Kanadoje. Kantatą atliko Montrealio ir Ontario jungtinis choras, solistai G. Čepkauskienė, S. Žiemelytė, V. Verikaitis ir A. Keblys. Chorui ir solistams tuo metu talkino 18 muzikantų orkestras ir vargonai, dirigavo pats autorius, kompozitorius – Aleksandras Stankevičius. Poetui Henrikui Nagiui pavyko parašyti poetiškai jautrų ir komponavimui tinkamą tekstą.

,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ kantatos idėjos sumanytoja Kauno rajone ir iniciatorė Rita Bieliauskaitė pasakojo, kad šį kartą kantata buvo „prikelta“ Lietuvoje ir skirta šios kantatos teksto autoriaus, poeto Henriko Nagio 100 – ųjų gimimo metinių progai. Kantatoje skambėjo solistų (G. Kuzmickaitės, R. Preikšaitės, P. Bagdono ir T. Ladigos) atliekamos partijos, dainavo gausus jungtinis choras – Kauno rajono Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės mišrus choras „Versmė“ (vad. R. Endriukaitienė), Kauno rajono Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vad. D. Šakalienė) bei VDU Akademinis choras „Vivere Cantus“ (vad. R. Daugėla).